A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Sekretariat

godziny pracy: 800 – 1600


  • Grażyna Lewczuk - sekretarz szkoły
  • Katarzyna Maria Tomar - sekretarz szkoły