A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

INFORMACJE DLA RODZICÓW


 

Materiały do pobrania:

 • Do obejrzenia prezentacji w formacie PowerPiont można zainstalowac darmowy program PowerPoint Viewer
 • Do przeglądanie dokumentow w formacie Word można zainstalowac darmowy program Word Viewer
  - (ewentualny pakiet zgodności do programu Word Viewer)

 • Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych

  Informujemy, że na stronie MOPRu są dostępne wnioski (dla mieszkańców miasta Białegostoku) o dofinansowania dla osób niepełnosprawnych między innymi na turnus rehabilitacyjny, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i wiele innych. (http://mopr.bialystok.pl/niep_wnioski.html)

  Informacje na temat różnych form dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
  http://mopr.bialystok.pl/niep_formy_dofinansowan.html

  Katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków PFRON:
  http://mopr.bialystok.pl/xtras/katalog_niep.pdf