A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
ZAPROSZENIEDO ZŁOŻENIA OFERTY naRealizację konsultacji eksperckich dla szkół/placówek objętych wsparciem w ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Aktualizacja 07.12.2021
Informacje o wyniku postępowania można znaleźć tutaj.

ZAPROSZENIEDO ZŁOŻENIA OFERTY naRealizację konsultacji eksperckich dla szkół/placówek objętych wsparciem w ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”Załącznik(i):   

 przetargi