A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Informacje ogólne

     SOSW im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku spełnia rolę bardzo ważnego organizatora i koordynatora działalności edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych umysłowo w rejonie, z którego wywodzą się uczęszczający do niej uczniowie. Jest uprawniony do pełnienia takiej funkcji dzięki odpowiednio wykształconej kadrze specjalistów i bazie lokalowej, którą cały czas modernizujemy i wyposażamy
w nowoczesne pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów.

     Ośrodek nasz jest terenem rozlicznych oddziaływań, mających decydujący wpływ na rozwój umysłowy i społeczny wychowanków. Szczycimy się urozmaiconą bazą lokalową oraz doskonałym wyposażeniem. Składają się na to m.in.:

 • nowoczesne sale lekcyjne,
 • pracownia sztuki i drewna,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia do terapii metodą Tomatisa,
 • pracownia gospodarstwa domowego,
 • Sala Doświadczania Świata,
 • sala rekreacyjna,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet psychologa,
 • gabinet pedagoga,
 • gabinet pielęgniarki,
 • gabinet rehabilitacyjny,
 • sala do Terapii Integracji Sensorycznej,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • basen rehabilitacyjny,
 • biblioteka,
 • świetlica szkolna,
 • świetlice w internacie,
 • pokoje mieszkalne,
 • stołówka z zapleczem kuchennym.

    Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niepełnosprawnych uczniów, jest wyposażony w windę wewnętrzną, która umożliwia niepełnosprawnym dotarcie do wszystkich pomieszczeń. Posiadamy samochód dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych.