A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
    Dyrekcja ośrodka:
  • mgr Ewa Łupińska – dyrektor ośrodka
  • mgr Maciej Piotr Sacharewicz - wicedyrektor
  • mgr Grażyna Dattelbaum - wicedyrektor do spraw wychowania