A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

DORADZTWO ZAWODOWE
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2017/2018 – 2019/2020 (dokument PDF)

Roczny harmonogram działań z działań doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 (dokument PDF)

Teczka zawodu- kucharz (dokument PDF)

Teczka zawodu - stolarz (dokument PDF)

DORADZTWO ZAWODOWE-INFORMACJA DLA UCZNIA (prezentacja w formacie PowerPoint)

 


  • Do obejrzenia prezentacji w formacie PowerPiont można zainstalowac darmowy program PowerPoint Viewer
  • Do przeglądanie dokumentow w formacie Word można zainstalowac darmowy program Word Viewer
    - (ewentualny pakiet zgodności do programu Word Viewer)