A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
    Administracja:
  • mgr Dominik Halicki – kierownika administracyjno – gospodarczy, starszy inspektor do spraw bhp,
  • Grażyna Lewczuk – sekretarz szkoły,
  • Katarzyna Maria Tomar – sekretarz szkoły,
  • Joanna Boboryko – główna księgowa
  • Elżbieta Maria Skrzypko – zastępca głównej księgowej
  • Danuta Kossakowska – intendent