A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Administracja:


  • mgr Dominik Halicki – kierownika administracyjno – gospodarczy, starszy inspektor do spraw bhp,
  • Monika Beata Korotkiewicz – sekretarz szkoły,
  • Katarzyna Maria Tomar – sekretarz szkoły,
  • Boruta Irena – główna księgowa
  • Elżbieta Maria Skrzypko – zastępca głównej księgowej
  • Cecylia Grodzka – intendent