A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

zdjęcia z konferencji dotyczącej Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - przykłady dobrych praktyk


 
wydarzenia / 2012-2013